Skolenhet

Information över skolenheter

APIDescription
GET skolenhetsregister/sv/skolenhet

Hämtar en lista innehållande alla skolenhetskoder

GET skolenhetsregister/sv/skolenhet/huvudman/{PeOrgNr}

Hämtar en lista innehållande alla skolenhetskoder tillhörandes en vald huvudman

GET skolenhetsregister/sv/skolenhet/{skolenhetskod}

Hämtar information om vald skolenhet

GET skolenhetsregister/sv/skolenhet/{skolenhetskod}/{datum}

Hämtar information om vald skolenhet vid ett visst datum

Skolform

Hämta skolenhetskoder baserat på skolform.

APIDescription
GET skolenhetsregister/sv/skolform

Visar en lista med möjliga skolformer.

GET skolenhetsregister/sv/skolform/{id}

Visar en lista med skolenhetskoder för vald skolform

Kommun

Information om kommuner

APIDescription
GET skolenhetsregister/sv/kommun

Hämtar en lista innehållande alla kommunkoder

GET skolenhetsregister/sv/kommun/{kommunkod}

Hämtar en lista med skolenhetskoder för vald kommun

Huvudman

Information om huvudmän

APIDescription
GET skolenhetsregister/sv/huvudman

Hämtar en lista innehållande alla huvudmän

GET skolenhetsregister/sv/huvudman/{PeOrgNr}

Hämtar information om vald huvudman

GET skolenhetsregister/sv/huvudman/{PeOrgNr}/{Datum}

Hämtar information om vald huvudman vid visst datum

Betygsratt

APIDescription
GET skolenhetsregister/sv/harbetygsratt

Hämtar en lista innehållande alla skolenheter som har betygsrätt

Diff

Registerutdrag över förändrade skolenheter och huvudmän sedan ett visst datum

APIDescription
GET skolenhetsregister/sv/diff/skolenhet/{datum}

Denna metod används för att se vilka skolenheter som fram till idag har uppdaterats sedan ett angivet datum.

GET skolenhetsregister/sv/diff/huvudman/{datum}

Denna metod används för att se vilka huvudmän som fram till idag har uppdaterats sedan ett angivet datum.